OneKids

Nguyen Dinh Anh
Last updated: 18 Oct 2023

– OneKids là ứng dụng quản lý trường học trực tuyến giúp kết nối giữa Nhà trường và Phụ huynh học sinh.
– Ứng dụng sổ liên lạc điện tử Onekids giúp Phụ huynh học sinh dễ dàng quản lý và cập nhật các thông tin về học tập và hoạt động của các bé trên lớp.
– Onekids là ứng dụng giáo dục giúp cha mẹ quản lý, chăm sóc và nuôi dạy con cái tốt hơn.
– Ứng dụng sức khỏe Onekids cho phép theo dõi sức khỏe và quá trình phát triển toàn diện của con bạn.
– Ứng dụng OneKids giúp Phụ huynh học sinh xem và nhận các thông báo, tin tức từ nhà trường một cách nhanh chóng và tiện lợi.
– Onekids là ứng dụng miễn phí nhắn tin trao đổi giữa phụ huynh với nhà trường, giáo viên.
– Ứng dụng OneKids cung cấp thư viện tài liệu trực tuyến miễn phí về giáo dục, chăm sóc sức khỏe, giải trí và nhiều tiện ích khác.

Information

Bundle ID

com.onegroupvncom.onekids

Version

3.0.36

Size

81 MB

Category

Education

Tags


App Store

You might also like

Picture Fish – Fish Identifier
Education
NeuroNation – Brain Training
Education
ELSA Speak: English Learning
Education
Phonetic Trainer
Education
AI Homework Helper: AiTutor
Education
Memrise Easy Language Learning
Education