i-SPEED by VNNIC

Vietnam Internet Network Information Center (VNNIC)
Last updated: 11 Oct 2023

i-SPEED by VNNIC (i-SPEED) là ứng dụng đo tốc độ truy cập Internet tại Việt Nam do Trung tâm Internet Việt Nam (VNNIC) thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông xây dựng, phát triển.
Ứng dụng i-SPEED giúp người dùng Internet Việt Nam có thể tự kiểm tra, đánh giá tốc độ truy cập Internet qua các thông số: tốc độ tải xuống (Download), tốc độ tải lên (Upload), độ trễ (Ping, Jitter).
i-SPEED phản ánh trung thực kết quả đo tốc độ truy cập Internet của người dùng. Dữ liệu đo sẽ đóng góp, hỗ trợ cho cơ quan quản lý xây dựng, phát triển hạ tầng, dịch vụ Internet Việt Nam; nâng cao chất lượng dịch vụ của doanh nghiệp cung cấp dịch vụ Internet; bảo vệ quyền lợi người sử dụng.
Mọi sự hỗ trợ xin liên hệ:
Trung tâm Internet Việt Nam (VNNIC)
Website: https://vnnic.vn
Email: [email protected].

Information

Bundle ID

vn.vnnic.i-speed

Version

2.1

Size

20 MB

Category

Utilities

Tags


App Store

You might also like

Password Manager – Wallet Pro
Reference
The Document Converter
Productivity
Pencil Paper Notebook: Penbook
Productivity
AI Chat Bot AI Ask & AI Friend
Productivity
Google Chrome
Productivity
Mpjex – MP3 Converter PRO
Music