Thành phố Thủ Đức

Thu duc district people's committee
Last updated: 16 Oct 2023

Công dân phản ánh, kiến nghị
2. Giám sát trật tự xây dựng công trình
3. Hành chính công.
4. Trao đổi góp ý, kiến nghị chính quyền
5. Thông tin cần biết
6. ….
Mọi thông tin chi tiết, vui lòng liên hệ: https://tpthuduc.hochiminhcity.gov.vn/

Information

Bundle ID

tech.vietinfo.tpthuducnhandan

Version

1.3.3

Size

91 MB

Category

Utilities

Tags


App Store

1.3.3
Sửa lỗi ứng dụng, thêm tính tư vấn xây dựng, đăng ký tài khoản cho doanh nghiệp, thay url tư vấn pháp luật

You might also like

Fraction Calculator Pro
Productivity
The Document Converter
Productivity
Tempo – Music Video Maker
Photo & Video
Pixel Plus – Enhance Pictures
Photo & Video
SciPro Math
Education
ServerBox – Status & Tools
Utilities