Thành phố Thủ Đức

Thu duc district people's committee
Last updated: 16 Oct 2023

Công dân phản ánh, kiến nghị
2. Giám sát trật tự xây dựng công trình
3. Hành chính công.
4. Trao đổi góp ý, kiến nghị chính quyền
5. Thông tin cần biết
6. ….
Mọi thông tin chi tiết, vui lòng liên hệ: https://tpthuduc.hochiminhcity.gov.vn/

Information

Bundle ID

tech.vietinfo.tpthuducnhandan

Version

1.3.3

Size

91 MB

Category

Utilities

Tags


App Store

1.3.3
Sửa lỗi ứng dụng, thêm tính tư vấn xây dựng, đăng ký tài khoản cho doanh nghiệp, thay url tư vấn pháp luật

You might also like

TikSaver Videos & Collections
Social Networking
HTTPS Traffic
Developer Tools
Web Capture Offline View
Productivity
Widgetsmith
Productivity
Media Converter – video to mp3
Entertainment
Network Tools by KeepSolid
Productivity