Zalo

Zalo Group
Last updated: 06 Apr 2024

(Vietnamese below) Zalo is the new market-leading messaging app with amazing features.

* Rich feature set:
=> Message your friend in a snap. Receive notifications the moment they reply back.
=> Express your emotion with fun and cheerful emoticons and stickers.
=> Send voice messages with fantastic quality and no outside noises
=> Find and get acquainted with friends nearby.
=> Send group messages easily with no effort.
=> Discover and play games with your friends.
=> Share your location.
=> High level of privacy.

Download Zalo and chat with your friends!

Terms of Use: https://zaloapp.com/mobile/zalo/dieukhoan/

Support Information:
– Online: http://zalo.me/zalohotroiOS
– Email: [email protected]
– Website: http://zalo.me

Zalo là ứng dụng nhắn tin kiểu mới và kết nối cộng đồng hàng đầu cho người dùng di động Việt.
* Zalo có điều gì đặc biệt?
=> Tốc độ gửi tin nhắn cực nhanh, bạn luôn nhận được thông báo khi có tin nhắn mới kể cả khi không mở ứng dụng.
=> Thể hiện cảm xúc với emoticon và hình động vui nhộn.
=> Nhắn tin lời nói với chất lượng âm thanh nén rõ ràng, không tạp âm, không méo tiếng.
=> Kết nối bạn với những người thú vị xung quanh nơi bạn ở.
* Chat với bạn bè, gửi tin nhắn nhóm trong danh bạ thật dễ dàng (chat, sms, voice, photo, games).
* Gặp gỡ với những người bạn thú vị trên Phòng Trò Chuyện hoặc Xung quanh nơi bạn ở.
* Chia sẻ những khoảnh khắc ngay tức thì với gia đình và bạn bè.
* Chia sẻ vị trí.
* An toàn và riêng tư.

Hãy kích hoạt Zalo và chat ngay với bạn bè trong danh bạ!

Thỏa thuận dịch vụ: https://zaloapp.com/mobile/zalo/dieukhoan/

Hỗ trợ người dùng:
– Trực tuyến: http://zalo.me/zalohotroiOS
– Email: [email protected]
– Website: http://zalo.me

Information

Bundle ID

vn.com.vng.zingalo

Version

24.04.01

Size

224 MB

Category

Entertainment, Social Networking

Tags


App Store

24.04.01
This version of Zalo includes bug fixes and app-wide performance improvement. Zalo will keep trying to bring you the best experience possible!

24.03.02
This version of Zalo includes bug fixes and app-wide performance improvement. Zalo will keep trying to bring you the best experience possible!

24.02.01
This version of Zalo includes bug fixes and app-wide performance improvement. Zalo will keep trying to bring you the best experience possible!

24.01.02.r1.1
Timeline gets more lively with 2 new features:
– Special multiphoto layout exclusively for Tet-themed photos.
– Multi-reactions for timeline posts.

24.01.02
Timeline gets more lively with 2 new features:
– Special multiphoto layout exclusively for Tet-themed photos.
– Multi-reactions for timeline posts.

24.01.01.1
This version of Zalo includes bug fixes and app-wide performance improvement. Zalo will keep trying to bring you the best experience possible!

23.12.02
Zalo has upgraded end-to-end encryption (E2EE) to enhance messaging experience.
– Remove padlock icon from chat headers
– Reduce errors when sharing messages from other applications

23.12.01
This version of Zalo includes bug fixes and app-wide performance improvement. Zalo will keep trying to bring you the best experience possible!

23.11.02.r1
This version of Zalo includes bug fixes and app-wide performance improvement. Zalo will keep trying to bring you the best experience possible!

23.11.01
This version of Zalo includes bug fixes and app-wide performance improvement. Zalo will keep trying to bring you the best experience possible!

23.10.01
This version of Zalo includes bug fixes and app-wide performance improvement. Zalo will keep trying to bring you the best experience possible!

23.09.02.r1
This version of Zalo introduces a message translation feature. Zalo will keep trying to bring you the best experience possible!

23.09.02
This version of Zalo introduces a message translation feature. Zalo will keep trying to bring you the best experience possible!

23.09.01.r2
This version of Zalo includes bug fixes and app-wide performance improvement. Zalo will keep trying to bring you the best experience possible!

23.09.01
This version of Zalo includes bug fixes and app-wide performance improvement. Zalo will keep trying to bring you the best experience possible!

23.04.01
This version of Zalo includes bug fixes and app-wide performance improvement. Zalo will keep trying to bring you the best experience possible!

More by this developer

Zing MP3 – Đỉnh Cao Âm Nhạc
Entertainment

You might also like

Gun Movie FX
Entertainment
Superhero Fruit: Robot War
Action
King of Defense Premium
Action
FebBox:Transfer Big File
Entertainment
Faker 3 – Fake Calls
Entertainment
Fishing Hook
Casual