Moon.vn – App học online!

ALADANH ONLINE EDUCATIONAL TECHNOLOGY
Last updated: 21 Feb 2024

Để việc học tập dễ dàng hơn chúng tôi tạo ra ứng dụng Moon.vn để giúp các bạn học sinh:
– Dễ dàng truy cập số lượng lớn các video bài giảng tương ứng với các bài trong sách ID
– Dễ dàng tìm kiếm sách ID, đề thi để ôn luyện
– Dễ dàng tương tác trao đổi về bài học

Information

Bundle ID

com.moon.app.prod

Version

1.4.8

Size

78 MB

Category

Books, Education

Tags


App Store

You might also like

hoopla Digital
Books
修真绘卷-狂送元宝福利放置不熬夜单机版
Books
Paperback – A Komga Client
Books
Story Star – Life Simulator
Books
MangaToon – Manga Reader
Books
IELTS ECCYL
Books