Say Mê Săn Báu

LXFUN GAMES
Last updated: 29 Nov 2023

Người xương nhỏ bé có lý tưởng lớn, quyết tâm trở thành vua khô lâu mạnh nhất, cho nên ngày đêm không ngừng đào kho báu, hy vọng thông qua thu thập trang bị để làm cho mình mạnh mẽ hơn! Ngoài kho báu lấp lánh còn có kẻ thù mạnh mẽ đang ở phía trước chờ đợi người xương nhỏ bé, con đường thành vua của nó cần sự giúp đỡ của bạn.

Tính năng đặc sắc:
Tự động đào kho báu miễn phí vô hạn, người xương nhỏ bé rất nghiêm túc với việc trở thành vua
Tỷ lệ rơi đồ trang bị phẩm chất hiếm rất cao, khả năng và sức mạnh của người xương nhỏ bé tăng mạnh
Hiệu quả trang bị đa dạng, né tránh bạo kích bạo thương v.v… đều cố hết
Trang bị tức là thời trang, người xương nhỏ bé cũng có phong cách thời trang sáng tạo cá tính

Information

Bundle ID

com.xxgtrvn.ios

Version

1.1.4

Size

497 MB

Category

Casual, Games, Role-Playing

Tags


App Store

1.1.4
1. Thêm Quỹ cao cấp mới
2. Thêm quản gia nghĩa trang – có thể dùng thử miễn phí hoặc mua để khởi động chức năng kéo rương tự động để tự động kéo quan tài của bản thân, mộ liền kề và cả mộ kẻ thù
3. Thêm Chúc phúc Diêm Vương – người chơi sở hữu danh hiệu điện Diêm Vương có thể phát chúc phúc, người chơi của các tổ đội liên server sau khi xem hết hoàn chỉnh chúc phúc sẽ nhận được phần thưởng
4. Thêm chức năng thức tỉnh pet – Nuôi dưỡng tiến hóa pet để tăng ST cuối cùng và cường hóa kỹ năng của pet
5. Thêm danh hiệu Hào quang – sau khi đeo danh hiệu, diện mạo sẽ được thêm hiệu ứng hào quang
6. Thêm trả giá công hội – Hoàn thành nhiệm vụ công hội có thể tác động thương nhân lang thang mua gói quà, thành viên công hội có thể cùng nhau tiến hành trả giá để mua được gói quà với mức giá thấp
7. Thêm Người đồng hành – Medusa, nhận đạo cụ thông qua hoạt động vận hành để mở khóa
8. Thêm chức năng chat liên server, có thể thay đổi từ Server hiện tại / Kênh liên Server trong khung chat Thế giới
9. Ưu hóa thao tác lựa chọn chiến lợi phẩm thí luyện ma thuật và thêm chức năng chọn nhanh
10. Ưu hóa tính năng đào kho báu hàng loạt – giảm thiểu 1 đến 3 lần điều kiện mở khóa đào kho báu, tăng bội số mở khóa được lên đến 4-5 lần
11. Độ khó của cảnh thứ 4 trong đơn hàng câu cá đã giảm bớt.

1.0.9
– Tính năng Đấu súng Bang hội mới
– Giao diện bang hội mới
– Một số tối ưu hóa

You might also like

Random TD
Casual
Crush Crush – Idle Dating Sim
Casual
Self-Service Knight : idle RPG
Casual
Avatar 2
Casual
B.I.T
Casual
Mergest Kingdom: merge puzzle
Casual