MCA

Viettel Telecom
Last updated: 09 Oct 2023

MCA là ứng dụng cho phép khách hàng đồng bộ danh bạ từ điện thoại lên hệ thống để biết thông tin người gọi lỡ thay vì chỉ hiện thị số điện thoại gọi lỡ thông thường. Với 2 chức năng chính:
– Hiển thị tên người gọi lỡ theo danh bạ điện thoại đã được đồng bộ lên hệ thống.
– Xem danh sách các cuộc gọi lỡ trong 10 ngày gần nhất.

Information

Bundle ID

com.viettel.MCA

Version

2.4.7

Size

45 MB

Category

Entertainment

Tags


App Store

More by this developer

Mocha: Unlimited data
Lifestyle
Viettel Post
Business

You might also like

Video Star
Entertainment
Agent A: A puzzle in disguise
Adventure
Mad Survivor: Arid Warfire
Entertainment
Megaphone: Voice Amplifier
Entertainment
CGV Cinemas
Entertainment
AllStar Hero Super Stick Fight
Action