YteBox

YTeBox
Last updated: 20 Sep 2023

Dựa trên nhu cầu thiết yếu về ứng dụng công nghệ thông tin trong chuỗi cung ứng lĩnh vực dược , mỹ phẩm chúng tôi cho ra mắt ứng dụng YteBox nhằm mục đích đơn giản hóa quá trình đưa sản phẩm đến tay người tiêu dùng
Ứng dụng tích hợp bản đồ số các cơ sở hành nghề, người dùng có thể dễ dàng tìm đường đến cơ sở y tế gần nhất. Các chức năng khác như: Ví mã QR, Nhắc lịch uống thuốc, Xem đơn thuốc của bạn, và các ứng dụng tiện ích khác trong lĩnh vực Y tế.

Information

Bundle ID

com.medcommapp

Version

3.3

Size

31 MB

Category

Health & Fitness, Medical

Tags


App Store

You might also like

Cyclers: Bike Navigation & Map
Health & Fitness
JustFit: Lazy Workout
Health & Fitness
Strava: Run, Bike, Hike
Health & Fitness
Glow: Track. Shop. Growth.
Health & Fitness
Zen++
Health & Fitness
stoic. journal & diary
Health & Fitness